آموزش شطرنج

آموزش شطرنج | امتیاز مهره

آموزش ارزش مهره های شطرنج

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

آموزش امتیاز مهره های شطرنج

امتیاز مهره های شطرنج تقریباً به شرح زیر است:

✔️ وزیر : ۹ امتیاز     ✔️ رخ : ۵ امتیاز     ✔️ فیل : ۳ امتیاز     ✔️ اسب : ۳ امتیاز     ✔️ پیاده : ۱ امتیاز     ✔️ شاه : بی نهایت

 

ارزش مهره شطرنج با توجه به عوامل زیر تعیین میشود:

قدرت مانور و میدان عمل مهره

تعداد خانه هایی که یک مهره میتواند در یک حرکت از آنها عبور کند

تعداد خانه هایی که میتواند  تحت کنترل داشته باشد

میزان سرعت و عمق نفوذ مهره در اردوگاه حریف

میزان خطری که برای مهره های حریف ایجاد میکند

 

با توجه به ارزش نسبی مهره ها، سوارها به دو دسته تقسیم میشوند:

✔️سوارهای سبک: اسب و فیل

✔️سوارهای سنگین: وزیر و رخ

 

?چرا برای شاه امتیازی در نظر گرفته نمیشود ؟

✔️ زیرا شاه مهمترین مهره شطرنج است که فقط باید کیش و مات شود و هرگز نمیتوان شاه را زد یا از بازی بیرون انداخت.

? شاه در مرحله شروع بازی و وسط بازی یک مهره ضعیف است که باید به خوبی محافظت شود ولی در مرحله آخر بازی؛ زمانی که با خطر کیش و مات روبرو نیست، مهره ای بسیار قدرتمند است. در مرحله آخر بازی ؛ شاه در وسط صفحه دارای بیشترین قدرت و در گوشه دارای کمترین قدرت است.

 

?چرا میگوییم ارزش نسبی ؟

✔️ به دلیل اینکه بسته به شرایط مختلف بازی، ارزش مهره ها هم ممکن است تغییر کند...

☑️مثلاً در وضعیتهای بسته، اسب بهتر از فیل عمل میکند و در وضعیتهای باز، فیل قدرت بیشتری دارد.

✔️پس همه چیز بستگی به شرایط در لحظه دارد و ثابت نیست.

✔️همیشه استثنائاتی بر قوانین وجود دارد.

 

تمرین امتیاز مهره ها در شطرنج:

با توجه به ارزش مهره ها  در شطرنج سعی کنید در بهترین حالت و با بیشترین منفعت، مهره های حریف را بزنید. همچنین در هنگام زدن مهره های حریف دقت کنید که آن مهره دفاع دارد یا خیر...

در شکل زیر بهتر است کدام مهره ی سیاه را با وزیر بزنیم ؟

 

 

در این شکل، شاه سفید کیش خورده است ولی میتواند یکی از مهره های سیاه را بزند و رفع کیش کند.

کدام مهره ی سیاه را با شاه میزنید ؟

  

در شکل زیر بهترین انتخاب سفید برای زدن کدام است ؟

 

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج