سخنان بزرگان شطرنج

سخن بزرگان شطرنج | آلکساندر آلخین

سخن قهرمانان شطرنج | الکساندر آلخین

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

علّت اولیه علاقه من به بازی شطرنج؛ جستجوی حقیقت و دلیل دوم؛ علاقه به رقابت و مبارزه بود.

آلکساندر آلخین

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج