سخنان بزرگان شطرنج

سخن بزرگان شطرنج | امانوئل لاسکر

سخن قهرمانان شطرنج | امانوئل لاسکر

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سخت ترین بازیها برای پیروز شدن؛ به ثمر رساندن وضعیتهای برنده است.

اِمانوئِل لاسکِر

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج