سخنان بزرگان شطرنج

سخنان قهرمانان شطرنج | سَویلی تارتاکور

سخنان بزرگان شطرنج | ساویلی تارتاکور

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یک حرکت بد میتواند چهل حرکت خوب را نابود کند!

ساویلی تارتاکُوِر

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج