نرم افزار شطرنج | اپلیکیشن شطرنج

نرم افزار شطرنج | برنامه شطرنج فریتز

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نرم افزار بازی ، تمرین و آنالیز شطرنج فریتز 15

مناسب تمام بازیکنان شطرنج

 یک بازیکن شطرنج پیشرفته و مدرن، چه چیزی نیاز دارد ؟

یک یار و حریف برای مبارزه ، یک مربی برای آموزش و تمرین ، یک منبع قوی بازی شطرنج و دسترسی به سرور شطرنج آنلاین !

×

تلگرام دنیای شطرنج اینستاگرام دنیای شطرنج